Overheid

Gemeenten en steden, overheidsinstellingen en scholen: elk krijgt een andere aanpak. Hieronder kunt u vinden wat wij bieden voor de afzonderlijke doelgroepen.

GEMEENTEN EN STEDEN
Wetenschappelijke studies tonen telkens weer aan dat een groene omgeving positief werkt op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens. Hiernaast heeft een ecologisch en duurzaam beheer van het gemeentelijk groen ook economische voordelen. Dit onder andere dankzij het filteren van vervuilde lucht, het afkoelen
van de stad in de zomer, het vasthouden van warmte in de
winter en het capteren van regenwater in de bodem.

Wat bieden wij?
• Inventarisatie van het groen
• Overleg met de groenbeheerder en aanpak van de pijnpunten
• Gezamelijk vinden van een visie passend bij de gemeente
• Eventuele opleiding van de groenbeheerder
• Opstellen aanleg- en beheerplannen of verlenen van advies
• Lagere kost van ecologisch groenbeheer dankzij arbeidsextensief onderhoud
• Meerjarige opvolging en bijsturing
• Bespreking en presenteren resultaten

OVERHEIDSINSTELLINGEN
Wat bieden wij?
• Opstellen aanleg- en beheerplan
• Meerjarige opvolging en bijsturing
• Bespreking en presenteren resultaten

SCHOLEN
Recente studies wijzen op de vele voordelen van de aanwezigheid van groen op de ontwikkeling van het kind. Hierbij voorzien wij een evenwicht tussen de aanwezigheid van inheemse bomen, struiken, bloemenweiden en wadi’s en de speelruimte voor de kinderen. Hierin worden structuren als wilgenhutten, tunnels en speelbosjes in verwerkt zodat het mogelijk is spelenderwijs de natuur te ontdekken!

Wat bieden wij?
• Aanlegplannen voor groene, kindvriendelijke speelplaatsen