Voor Bedrijven

Net zoals elk bedrijf uniek is, is ook het ecologisch beheer ervan uniek.

Voordelen
• Lage kost van ecologisch groenbeheer
• Meetbare evolutie
• Imago en interne beleving van het bedrijf
• Wetgeving tijdelijke natuur

Wat Bieden Wij
• Opstellen beheersplannen
• Opleiding van de groenbeheerder
• Meerjarige opvolging en bijsturing
• Bespreking en presenteren resultaten
• Uitvoering van het beheersplan

Enkele Voorbeelden
• Bloemenweides
• Nestkasten
• Insectenhotels
• Bessentuinen
• Poelen
• Groenafsluitingen